FUTURE JET

Новите самозасмукващи помпи от Pedrollo

Самозасмукващите ежекторни помпи са проектирани преди около 60 години и постигат голям успех, основно поради две причини:
1. Самозасмукване до 9 метра в дълбочина
2. Увеличаване на налягането поради вътрешната рециркулация на част от водата, която вече е под налягане благодарение на работното колело.
От друга страна, най-големият лимит на тези помпи е ниският дебит, всъщност половината от това, което може да се постигне с класическа центробежна помпа със същата мощност. На класическата помпа JET ще отнеме два пъти повече време от центробежна помпа, за да обработи същото количество вода, като по този начин консумацията на енергия се удвоява.
Тези ограничения вече не съществуват пред новия FUTURE JET.
Отделът за научноизследователска и развойна дейност на Pedrollo завърши еволюцията на класическата самозасмукваща помпа и е проектира FUTURE JET.
FUTURE JET е в състояние да постигне същото налягане като при класическия JET, същевременно удвоява капацитета си и постига намаляване на консумацията на енергия до 50%.

Меню