Връщане и замяна

В 14-дневен срок от получаване на поръчаната стока клиентът може да се откаже от договора и върне стоката, без да посочва причина за това.                         
За да упражни правото си на отказ клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ, който може да бъде изтеглен от тук или да изпрати уведомление на посочения имейл за контакт: pompensklad@gmail.com. Клиентът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената сума.
В 14-дневен срок от упражняване правото си на отказ клиентът следва да върне обратно на Дружеството закупената стока, ведно с всички числящи се към нея докумeнти и касов бон и/или фактура, на следния адрес: гр. Пловдив, бул. България № 4, като всички разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.
При валидно упражнено право на отказ Дружеството възстановява на клиента заплатената за поръчката сума, в срок не по-късно от 14 дни от получаване на уведомлението за отказа. Дружеството има право да задържи плащането на сумата докато не получи стоката обратно.
Стоката следва да бъде върната в оригиналната й опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я техническа документация и без увреждания и във вида, в който е била получена.
Клиентът носи отговорност за намалената стойност на върнатата стока, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката.   
В зависимост от естеството и функционалността на закупената от клиента стока Дружеството си запазва правото да прецени дали да приеме обратно стоката, в случай че:
- върнатата стока е била монтирана и вследствие на размонтирането й същата е негодна за повторно ползване или във вид, който я прави непродаваема;
- върнатата стока е увредена вследствие на неправилен монтаж или неправилна експлоатация.
- върната стока е в много лош търговски вид – липса на оригинална опаковка или силно нарушена цялост на опаковката; следи от употреба - драскотини, удари; липса на консуматив/и (когато е приложимо), липса на съпътстващата техническа документация и/или гаранционна карта и касов бон/фактура

Меню